Gẫm gàn chuyện đời

Mình để title “stay hungry, stay foolish” – hôm nay tự nhiên ngồi gẫm lại cái câu rất đỗi quen thuộc này.

Nhịp đập cuộc sống hối hả, nhiều khi làm cho người ta trở nên lười biếng, bảo thủ, định kiến. Những cuộc tranh luận không dân chủ khiển cho người nhiệt tình, dấn thân rồi cũng lâm vào trạng thái im lặng, makeno (mặc kệ nó). Điều này quả thật nguy hiểm – nếu không tranh luận thẳng thắn, sợ mếch lòng thì con người ta sẽ dễ tự phụ và không sẵn sàng tìm hiểu chân lý để tranh luận, con người dễ dẫn đến sự ù lỳ, lười nhác và ích kỷ.

Phải luôn luôn giữa cho mình một ngọn lửa, đủ âm ỉ để đốt cháy niềm đam mê, và gợi nhớ mỗi khi người ta nản chí – stay hungry, stay foolish

stay hungry
stay hungry
stay foolish
stay foolish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.