Hồ sơ ứng tuyển “Vị trí: Bố của các con em”

Chào My 😉

CV ở bên dưới 😀

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo xuống xíu nữa nhe xD

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xíu nữa sắp ra … CV rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mỏi tay quá,

.

.

.

.

.

.

.

Sáng quá, vặn đèn mờ mờ xíu – hehe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếp tục quay tay, ý nhầm lăn chuột xuống dưới nhe 😉 😜

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điền SDT vô đây rồi a gửi CV qua sdt nhe 😉 😛 – hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.