Sáu phép tịnh tiến của Inamori Kazuo

Tôi may mắn được đọc cuốn “Cách Sống” của tác giả Inamori Kazuo. Tôi nghĩ đọc đi đọc lại và trích dẫn lại những đoạn hay từ cuốn sách sẽ giúp tôi nhớ lâu hơn và biết đâu được ai đó vô tình lướt qua blog sẽ biết nó.

1. Nỗ lực để không thu kém người khác
Đi sâu vào nghiên cứu học hỏi nhiều hơn người khác và duy trì nghiêm túc quá trình này. Nếu có thời gian kêu ca phàn nàn thì hãy sử dụng nó để nỗ lực tiến lên phía trước dù chỉ là một chút (vài mm)
2. Khiêm tốn, không tự mãn
Khiêm thu ích, tức là khiêm tốn thì hạnh phúc sẽ đến. Đức khiêm tốn sẽ giúp thanh lọc tâm hồn. Sông sâu sóng lặng, lúa chín cúi đầu.
3. Nhìn lại bản thân mỗi ngày
Kiểm tra xem xét lại hành động và suy nghĩ của mình hàng ngày, xem mình có suy nghĩ nào ích kỷ không. Nỗ lực sửa chữa sai sót của mình.
4. Cảm ơn đời đã cho mình được sống
Luôn suy nghĩ: Được sống trên cõi đời này đã là một hạnh phúc lớn lao. Nuôi dưỡng tấm lòng biết ơn dù là từ những điều nhỏ nhặt nhất.
5. Nhân hậu, vị tha
Làm việc thiện, suy nghĩ về người khác, để tâm vào mọi lời nói hành động, yêu thương mọi người. Người làm việc thiện nhiều sẽ được đền đáp, đúng như câu: “Nhà tích thiện, luôn thịnh vượng”.
6. Không để cảm tính chi phối, không quá dằn vặt trăn trở
Không kêu ca, bất mãn, lo lắng, trăn trở, dằn vặt những chuyện không đâu.

Để tránh tình trạng đó, cần phải toàn tâm toàn ý bắt tay vào công việc để không ân hận gì.

Ngoài sáu điều trên có có những điều hay khác mà tôi từng được đọc từ Kinh Phật, cuốn Đạo Đức Kinh, Triết lý Vô Vi của Lão Tử, triết lý của Lý Tiểu Long, góc nhìn của Albert Einstein về cuộc sống, triết lý sống của Steeve Jobs, nhiều và rất nhiều điều hay mà tôi rất muốn viết trên blog của mình (mục chuyện đời).

Link cuốn sách: http://www.hoangcuong.online/cach-song.html

pagekit-formmaker extension event handler

pagekit-formmaker is a good extension of pagekit cms for dealing with user feedback

https://github.com/Bixie/pagekit-formmaker

Beside good functionality, there are quite lots configurable options when playing with this extension. For eg: if you wanna add a Cc email after client submit a feedback

Well, let’s take a look at their code, in this line

It triggers an event after saving client’s submission to the database. The event name is formmaker.form.submission

Then, just need to edit index.php file (line 106) https://github.com/Bixie/pagekit-formmaker/blob/master/index.php#L106

In events section, implement the handler for formmaker.form.submission event

That’s it! Hope this help 😉

Site using pagekit cms: hoaphuonghotel.com

php ? (?? and ?:) == (!empty and isset)

Simple, but sometimes we use it in wrong way!

So:

 

More example:

 

ISP – interface segregation principle in SOLID

Interface segregation principle (ISP) – tạm dịch: chả biết dịch sao cho sát nghĩa ??, cái từ segregation dịch ra là tách rời ra. Interface thì khỏi phải giải thích rồi nhỉ 🙂 – anw, let’s move on …

Nguyên tắc này được diễn giải theo nguyên bản tiếng anh theo Uncle Bob
“Client should not be forced to implement an interface that it doesn’t use” – tức là các lớp con (derived classes) không nên hiện thực những phương thức (method) mà nó không cần dùng đến.

Nghe lùng bùng, và khó hiểu, mình lấy lại cái ví dụ mà mình xem ở laracast để minh hoạ trong bài viết này.

Ta có 1 interface WorkerInterface, một class HumanWorker, AndroidWorker. Trong interface WorkerInterface ta có 2 phương thức (work and sleep).
Các bạn có thể thấy ngay là AndroidWorker phải hiện thực phương thức sleep khi implements WorkerInterface – điều này thực tế không bao giờ xảy ra, vì android worker là cỗ máy thì ko ngủ ??

Xét diagram sau:

class diagram 1
class diagram 1

Có thể thấy rằng AndroidWorkerimplements sleep function thì không hợp lý lắm. Tuy nhiên, có thể by pass điều bất hợp lý này bằng cách return null khi implements phương thức này. Nhưng chỉ là giải pháp work-around

Trong terminal bạn chạy: php inversion-principle.php sẽ có output như sau:

php cli 1
php cli 1

Giải pháp:

Để khắc phục ta thử tách riêng 2 functions (sleep, work) trong WorkerInterface thành 2 interfaces (segregation) – với mục đích là AndroidWorker không “bị” phải implements hàm sleep. Khi đó ta có diagram sau:

class diagram 2
class diagram 2

So far seem so good laH ^^ ??. Ta xét thử đoạn code sau:

–> như các bạn thấy đấy, chúng ta lại vi phạm OCP (open closed principle) khi thiết kế như trên. Vậy thì phải làm sao nhỉ, chúng ta thử thêm một hàm (phương thức, method) trung gian beManaged qua một interface trung gian ManagableInterface như diagram sau:

class diagram 3
class diagram 3

Mấu chốt của giải pháp này là: cả 2 class HumanWorkerAndroidWorker đều implements phương thức beManaged của ManagableInterface. Khi override hàm này trong các class con, chúng ta kiểm soát việc gọi hay không gọi các phương thức (override) từ các interfaces khác

Phương án trên,  còn gọi là ISP – Interface Segregation Principle. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm tham khảo về ISP trong SOLID principles

Source code demo: https://github.com/nguyentienlong/isp-in-solid/tree/master

Bài viết liên quan:

 1. http://longka.info/blog/2016/01/24/single-responsibility-trong-solid-principle/ (S)
 2. http://longka.info/blog/2016/04/29/contextual-binding-in-laravel-and-o-in-solid-principles/ (O)
 3. http://longka.info/blog/2015/10/26/a-note-about-solid-principles-demo-in-symfony2/ (SOLID)

References:

 1. Laracast tutorial
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID_(object-oriented_design)
 3. Dependency relation in uml: https://vaughnvernon.co/?page_id=31

 

Contextual binding in laravel and how to make your code meet O in SOLID principles

Sometimes, we meet these kind of use cases or features when doing web application programming:

1 – multiple type of report to generate

2-  multiple type of discount to handle

3- multiple type of payment to handle

I recently faced with this use case when doing a freelance project for my customer.

The requirement for this use case is that we have 2 types of reporting: human resources reporting and accounting reporting. And, for quick and dirty we have simple solution for this as below (we use laravel framework 5)

In routes.php, I added this line

type can be: hr or accounting

and the ReportController controller file, in this file based on type of $type variable, we will call the correspond function.

and we simple have the ReportRepository

now, try php artsian serve, and go to localhost:

http://localhost:8000/report/hr or http://localhost:8000/report/accounting

accounting report
accounting report
hr-report-eg
hr-report-eg

The idea for this simple solution is that:

 • In ReportController.php, I injected ReportRepository class into
 • For each type of report (report/accounting or report/hr), the instance $report (type of ReportRepository) will call correspond function with the type of report.

The problem with this way is that it violated Open for extension and close for modification (O) rule in SOLID principle ( I have an article about SOLID principle here ) . For e.g: In case, you have another type of report, you must go to the controller and add more if condition, and add more code for the new report type in ReportRepository as well.

By following the O in SOLID principle, you can reduce if condition, separating the of concern of type of report into another class (in this case, I used laravel fw – so the class file is ApplicationServiceProvider), decoupling code dependency and easy for testing (mocking the interface is alway easy).

So, let’s implement new way that follow O in SOLID principle.

The idea for this way is:

 • For each type of report, there will be an implementation of function show of ReportRepositoryInteface interface.
 • Injecting ReportRepositoryInteface into each controller for each type of report
 • Binding based context ( type of report) in AppServiceProvider class

I hope it much easier for you to understand the second implementation with this diagram ( not actually class diagram)

class diagram for example use case
class diagram for example use case

First, we need ReportRepositoryInterface.php file

then, AccountingReportRepository.php

and HrReportRepository.php

Then, how to make those code work in laravel framework, yah, laravel >5 support contextual binding here https://laravel.com/docs/5.1/container#contextual-binding

adding 2 lines into the routes.php file

It is more reasonable to consider report is an action in AccountingController or HrController ?? 🙂

AccountingController.php

HrController.php

Then, you just need to bind the concrete class to abstract class just in contextual. The logic is as it is:

 • when AccountingController need ReportRepositoryInterface give it AccountReportRepository
 • when HrController need ReportRepositoryInterface give it HrReportRepository

and, just need to add the code in register function of AppServiceProvider (github code)

github code for this tutorial (it may contain code of another tutorial):

https://github.com/nguyentienlong/laravel_sandbox_validation/tree/context-binding/

reference:

https://laracasts.com/discuss/channels/general-discussion/what-do-you-think-about-contextual-binding-ioc-laravel-5

@todo: write a demo test code for the repository

Join with multiple condition in eloquent

Sometimes, you want to use join or left join or right join, etc … in eloquent, here is one example

This will be same as raw sql query (postgres):

Hope this will save  your time

 

disable touchpad on fedora 21

Sometimes, touch-pad is not disable when you typing on your laptop, and you might be got crazy with your laptop, and want to fuck it up. Calm down! You can overcome this irritation by following the instruction below:

Use xinput command to list your device and check PS/2 device information

Then, id=13 is my touch pad id on my laptop, so I will use the command below to disable or enable it

13 is id of touch pad device in my T420 laptop, maybe yours different .  You can you xinput list to get the id of touch pd device on your laptop.

If you want make it more convenience, you can make a script to make it easier

for eg: ~/touchpad.sh

then create an alias

use it:

Help this could help you ! 😉 And you will love your laptop with fedora (or linux in general) OS again 😉

Một vài lưu ý khi cài đặt php7 (php-fpm) từ source code trên linux (fedora)

Giả sử bạn muốn cài đặt trên fedora, php7, php-fpm với nginx là proxy hứng request đẩy qua cho php xử lý (thông qua php-fpm).

Khi cài đặt từ source code có thể bạn sẽ gặp những vấn đề sau:

 1. Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure
 2. Chỉ định đường dẫn đến thư mục sẽ cài php mà bạn muốn( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn).
 3. Chỉ định đường dẫn đến file php.ini
 • Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure

Tuỳ theo các tuỳ chọn của bạn, khi chạy lệnh ./configure bạn có thể thiếu những thư viện mà php cần, ví dụ bạn thiếu thư viện liên quan đến utf8 chẳng hạn, hãy dùng yum để tìm

 • Chỉ định đường dẫn đến file php.ini

Khi đó bạn chỉ cần copy file php.ini vào thư mục /etc/php7/php.ini, mọi thay đổi trong file này, sẽ ảnh hưởng đến cấu hình của php trên máy của bạn.

 • Chỉ định đường dẫn sẽ cài php ( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn).

Lưu ý nữa: khi bạn khởi động php-fpm, mặc định php-fpm sẽ đọc file cấu hình của php-fpm tại /usr/local/etc/php-fpm.conf. Nếu bạn muốn chỉ định đến file cấu hình php-fpm trong thư mục cài đặt php /opt/php7/etc/php-fpm.conf.

 

Đây là script mình lưu trên gíst
https://gist.github.com/nguyentienlong/120af89ab11e5ec48014

Tham khảo:
http://php.net/manual/en/install.pecl.php-config.php
http://php.net/manual/en/install.unix.nginx.php

Release optivo mail client for laravel

Optivo is quite big mail service provider in Germany https://www.optivo.com/en.
This is one of optivo mail client for laravel (use Optivo HTTP API)
https://github.com/nguyentienlong/laravel-optivo
https://packagist.org/packages/longka/laravel-optivo

Todo:
write an article about how to create your own laravel package like this package